دسته بندی:بیماری‌های طیور صنعتی

آشنایی با آنفولانزای پرندگان

بعد از ورورد ویروس آنفولانزا به فارم، ممکن است پس از چند روز تعداد کمی ‌مرگ اتفاق بیفتد اما...