دسته بندی:حبشی

نژاد حبشی ، گربه‌ای پرتحرک و فعال

زندگی کردن با این گربه‌ها بسیاری اعتیاد آور است و اگر شما یکی از آن‌ها داشته باشید متوجه...