دسته بندی:مانکس

گربه مانکس

گربه مانکس، نگهبان خانه شما / معرفی کامل نژاد مانکس، گربه‌ای که دم ندارد

این گربه‌ها به واسطه عدم وجود دم در ان‌ها معروف هستند اما باید به این نکته توجه کنید که همه...