دسته بندی:بولداگ

نژاد بولداگ، سگی با قیافه‌ای جالب + راهنمای تغذیه و بیماری‌ها

اندازه سر در بولداگ بزرگ است و به همین دلیل در ۸۰ درصد مواقع توله‌زایی توسط جراحی سزارین باید...