دسته بندی:چاو چاو

چاو چاو نژادی مقدس در شرق دور

چاوچاو توسط زبان غیر معمول آبی مایل به سیاه و پاهای عقبی راست تشخیص داده‌ می‌شود. رنگ آبی تا...