دسته بندی:دالمیشن (دالماسین)

دالمیشن

آشنایی با نژاد دالمیشن، ورزشکار خال‌دار

گرچه دالمیشن معمولا در برابر افراد ناشناخته و همچنین سگ‌های غریبه واکنش نشان می‌دهد اما در...