دسته بندی:اشپیتز

اشپیتز، نژادی مقاوم با عمری طولانی

سگ‌های اشپیتز نسبت به هوای سرد بسیار مقاوم بوده، در مقابل اغلب بیماری‌ها نیز تحمل بالایی...