دسته بندی:گریت دین

گریت دین

گریت دین، نژادی غول‌پیکر اما مهربان

این نژاد به بازی با کودکان علاقه زیادی داشته و علیرغم اندازه بزرگش، ظاهری متناسب دارد به طوری...