دسته بندی:گری هوند

نژاد گری هوند، سریع‌ترین سگ‌ جهان

امروزه نیز گری هوند به عنوان سگ‌ مسابقه، استفاده می‌شود، این نژاد، علاوه بر سرعت، زیبایی و...