دسته بندی:آلابای

آشنایی با سگی که به جنگ خرس می‌رود: سگ آلابای، نگهبان شکست‌ناپذیر گله

این سگ به دلیل روحیه شجاع، مستقل و مقاوم خود هر شخصی را بعنوان مربی، نمی‌پذیرد. در هنگام...