دسته بندی:کوموندور

کوموندور

معرفی کامل سگ نژاد کوموندور؛‌ نگهبان مجارستانی

ظاهر جالب آن باعث می‌شود شما فکر کنید که یک تِی است برای تمیز کردن کف زمین، اما نژاد کوموندر...