دسته بندی:لابرادور

لابرادور رتریور، سلطان بو کشیدن

لابرادور سگی مهربان، دلپذیر، رام شدنی و برون‌گرا است. حس بویایی در این نژاد به حدی قوی است که...