دسته بندی:مالی نویز

مالی نویز

نژاد مالی نویز، سگ همیار پلیس

مالی نویز، نام نژادی از سگ‌هاست که توسط نیروهای نظامی و پلیس استفاده می‌شود، این نژاد جزو...