دسته بندی:سرابی (پرشین ماستیف)

سرابی

سرابی، یکی از بزرگترین نژادهای سگ در جهان

نژاد سرابی در طی قرن‌ها برای حفاظت روستائیان و گله‌هایشان در مقابل حمله حیوانات وحشی مانند...