دسته بندی:پوینتر

پوینتر نژادی برای شکار پرندگان

پوینتر یکی از چند سگ مشهور برای شکار است که از دسته سگ‌های ورزشی و کاری است. پوینتر با نام...