دسته بندی:پامرانین

نژاد پامرانین، عروسکی شجاع و زیبا

پامرانین سگی به خاطر جثه ظریف، روحیه سرزنده و خصلت زیبایی و دلربایی‌اش، به یکی از...