دسته بندی:روت وایلر

آشنایی با نژاد روت وایلر/ سگی خشن اما وفادار

این سگ روزانه نیاز به چندین بار ورزش دارد تا بتواند انرژی زیاد خود را تخلیه کند؛ هر چند در...