دسته بندی:سنت برنارد

آشنایی با نژاد سنت برنارد، سگی مهربان و فداکار

این سگ‌ها مهربان بوده و خلق و خوی پایداری دارند، دوستانه رفتار می‌کنند و به مراقبت از...