دسته بندی:کوکر اسپانیل

سگ کوکر اسپانیل

نژاد کوکر اسپانیل را بیشتر بشناسیم / سگی محبوب با گوش‌های آویزان

به دلیل استفاده از کوکر اسپانیل برای شکار خروس‌های جنگی در انگلستان، این اسم به آن‌ها نسبت...