دسته بندی:تریر

تریر، نژادی پرطرفدار و بازیگوش

این نوع سگ‌ها بسیار فعال و با جرئت هستند و در گذشته برای ورود به داخل لانه‌ها و کانال‌های...