دسته بندی:بیماری‌های سگ

لپتوسپیروز

لپتوسپیروز یا تب شالیزار / آشنایی با یک بیماری مشترک بین انسان و دام

بیماری لپتوسپیروز یکی از گسترش یافته‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوانات است. سلامت...

آبستنی کاذب

آبستنی کاذب، بیماری فریبنده در تولید مثل

سگ آبستن نیست، ولی تمامی علائم سگ آبستن را نشان می‌دهد و صاحب حیوان بعد از ۶۰ روز مشاهده...

آشنایی با هاری، بیماری کشنده مشترک بین انسان و حیوان

پس از آلودگی به ویروس هاری، حیواناتی که در شب فعالیت ‌می‌کنند در طول روز دیده شده و ظاهر دوست...