دسته بندی:ماهی لجن‌خوار

لجن خوار

آشنایی با ماهی لجن‌خوار، رفتگر آکواریوم

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این ماهی سازگاری آن با خیلی از ماهیان گوشت‌خوار و نیز گیاه‌خوار...