دسته بندی:اسب

اسب‌، همراه انسان در جنگ و صلح

امروزه بیش از ۳۰۰ نژاد اسب در جهان وجود دارد که برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند....