برچسب:, , , , , , , , , , , , , ,

نگهداری اسب و شناخت کامل آن

اسب‌ با خصوصیات‌ اخلاقی‌ و اندام‌ خاصی‌ خود به‌ دنیا می‌آید. با استفاده‌ از اصول‌ صحیح‌...

تولید مثل اسب‌ها و مراقبت از نوزادان

بدن کره اسبی که به دنیا می‌آید تقریبا عاری از آنتی‌بادی و پادتن است و هیچ گونه دفاعی در بدن...