برچسب:, , , , , , , ,

نگهداری حیوان به انسان آرامش روحی می‌دهد

لاما برای درمان بیماری‌های مربوط به ترس بسیار مناسب است. این حیوانات وقتی کسی نامطمئن باشد...