برچسب:, , , , , , , , ,

کانگورو

چپ دستی در دنیای حیوانات

بیش از ۹۵ درصد کانگروها چپ دست هستند مطالعات جدید انجام شده توسط پژوهشگران دانشگاه کوئین...