برچسب:, , , , , ,

ثبت جهانی گربه پرشین به اسم ایتالیا

به خاطر کم بودن پرشین کت  در کشور ما گربه‌های اولی را از ارمنستان به ایران آوردیم!! نگهداری از...

پرشین

پرشین، گربه‌ای ایرانی با شهرت جهانی

 اگر شما به دنبال یک گربه شیرین، بامزه و مودب هستید، گربه پرشین می‌تواند یک...

همه چیز درباره نگهداری گربه خانگی؛ از خرید تا مراقبت

این باور غلطی است که گربه‌ها نیاز دارند که آزادنه در خارج از منزل پرسه بزنند. در واقع،...