برچسب:, , , , , , , , , , , , ,

باکسر

باکسر سگی مهربان با کودکان

باکسر، برای نگهبانی فوق العاده بوده و همچنین برای پلیس در عملیات جنایی نیز استفاده می شود....