برچسب:, , , , , , , , , ,

ژرمن شپرد

آشنایی با نژاد ژرمن شپرد، مشهورترین سگ نگهبان

ژرمن شپرد با کودکان به راحتی کنار می‌آید و تحت نظارت می‌تواند با حیوانات دیگر نیز دوست شود....